Despre Noi

 

Scurt istoric al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România

 

În timpul lucrărilor Seminarul de studii biblice „Explorări în tradiţia biblică românească”, organizat în perioada 11‑14 februarie, 2009 de colegii de la Centrul de studii Biblico‑Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, directorul Centrului, domnul prof. univ. dr. Eugen Munteanu, a avut ideea de a ne constitui într‑o asociaţie culturală, pentru a susţine, cu puteri reunite, o seamă de obiective şi concretizarea lor privind studiul textului biblic sub diverse aspecte.

Astfel a luat fiinţă de facto Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (AFHBR) şi totodată de jure, prin obţinerea, de către secretarul ei, a personalităţii juridice şi înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Întrunirea de constituire a avut loc la 1 aprilie, cînd s‑au reunit mare parte din cei 55 de membri fondatori, cuprinşi (cu nume, adresa de domiciliu şi electronică) în Actul constitutiv, în Statut, precum şi în Procesul verbal al AFHBR, încheiat în ziua întrunirii Adunării generale. Conform Statutului, şapte dintre aceştia trebuie să‑şi asume, în urma alegerii prin vot, calitatea de membru în Consiliul Director.

Ulterior, Asociaţia s‑a îmbogăţit cu noi membri, astfel încât actualmente cuprinde 78 de membri.

În perioada care a trecut de la înfiinţare pînă în prezent, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România a început să concretizeze obiectivele prevăzute în Statut printr‑o serie de activităţi, prezentate în acest site.

Cercet. şt. I dr. Mioara Dragomir,

Secretar AFHBR

25 Martie, 2015

 

Ne puteți găsi și pe Facebook apăsând aici.

Asociaţia de Filologie și Hermeneutică Biblică din România se constituie ca persoană juridică de drept privat, non‑guvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (nonprofit) şi non‑confesional. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică, în conformitate cu legislaţia română, la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Asociaţia se constituie pe perioadă nedeterminată, funcţionând atâta timp cât sunt duse la îndeplinire scopurile propuse. Patrimoniul inițial al Asociaţiei este de 800 de lei, aport în numerar al asociaţilor, care va fi completat ulterior din cotizaţii ale membrilor, donaţii, contribuţii în bani sau în natură de la persoane fizice sau juridice, cu orice alte mijloace prevăzute de lege – bunuri şi fonduri din activităţi proprii, finanţări din proiectele promovate de asociaţie.

Asociaţia are o emblemă proprie, realizată de artistul Lucian Dragomir, cu consultanţa heraldistului Sorin Iftimi, care a realizat şi descrierea elementelor constituente, alese la sugestia preşedintelui AFHBR, prof. univ. Eugen Munteanu. Urmează demersurile pentru înregistrarea emblemei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

 
 

Contact

AFHBR Aleea Pedagogică, nr. 2, Bl. B, Et. VI, Ap. 15, jud. Iaşi, cod 700506 mioaradragomir_2006@yahoo.com