WILHELM TAUWINKL

 

Informaţii personale

Nume / Prenume    Tauwinkl Wilhelm

E-mail    tauwinkl@fastmail.fm

Data naşterii    02.03.1969

Sex - Masculin

 

Experienţa profesională

Perioada

Începând din 2012

Funcţia sau postul ocupat - Conferențiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cursuri și seminarii de teologie, cercetare

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea din București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învățământ superior

 

2010-2011

Funcţia sau postul ocupat - Cercetător (C.S. III)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Traducere, redactare comentarii şi introduceri biblice

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea A. I. Cuza Iaşi, Centrul de editare şi traducere „Traditio”, Bd. Carol I 11, 700506 Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Cercetare în domeniul filologiei şi teologiei

 

Începând din 2009

Funcţia sau postul ocupat - Redactor

Activităţi şi responsabilităţi principale   Editare, redactare (carte), îngrijire rubrici revistă, publicare articole

Numele şi adresa angajatorului - Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti – Editura, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Editare, presă

 

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat - Cercetător (C.S. III)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Traducere, redactare comentarii şi introduceri biblice

Numele şi adresa angajatorului - Universitatea A. I. Cuza Iaşi, Centrul de studii biblico-filologice, Bd. Carol I, Nr.11, 700506 Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Cercetare în domeniul filologiei şi teologiei

 

2006-2009

Funcţia sau postul ocupat - Cadru didactic P.O.

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cursuri de Teologie dogmatică

Numele şi adresa angajatorului - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

 

2004-2005

Funcţia sau postul ocupat - Asistent pastoral practicant

Activităţi şi responsabilităţi principale - Lecţii de catehism, organizare cercuri biblice şi alte activităţi religioase, articole în reviste, ore de religie în şcoală

Numele şi adresa angajatorului - Episcopia Romano-Catolică Feldkirch (Austria) – Katholische Kirche Vorarlberg, Bahnhofstraße 13, A-6800 Feldkirch, Austria

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Religie; Învăţământ

 

1997-prezent

Funcţia sau postul ocupat - Director (între 1998-2005 şi din 2008: onorific)

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea activităţii fundaţiei; anchete sociale

Numele şi adresa angajatorului - Fundaţia Bucureştii Noi, Str. Liniştei 13, 012426 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Asistenţă socială

 

1997-1999

Funcţia sau postul ocupat - Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale - Seminarii de Teologie sacramentară şi liturgică; Ecumenism

Numele şi adresa angajatorului - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

 

1994-1997

Funcţia sau postul ocupat - Redactor

Activităţi şi responsabilităţi principale - Editare, redactare, traducere, lectorat, corectură, tehnoredactare

Numele şi adresa angajatorului - Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti – Editura, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Editare, presă

 

Educaţie şi formare

Perioada

Septembrie 2004 – Iulie 2005

Calificarea / diploma obţinută - Absolvent an pastoral

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Practică şi cursuri de formare pentru activitatea pastorală în Biserica catolică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria)

 

2001-2004

Calificarea / diploma obţinută - Doctorat în teologie

Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Facoltà di Teologia di Lugano (Elveţia)

 

1999-2001

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă canonică (corespunzătoare masteratului în România) în Teologie dogmatică 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Facoltà di Teologia di Lugano (Elveţia)

 

1996-2000

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie-Litere (Limba şi literatura latină)

Disciplinele principale studiate - Teologie; Filologie clasică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Facultatea de Teologie-Litere

 

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie şi Asistenţă socială 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie; Asistenţă socială; Elemente de Psihologie, Sociologie, Medicină, Drept

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 

1991-1996

Calificarea / diploma obţinută - Licenţă în Teologie didactică 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Teologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Institutul Teologic Romano-Catolic Bucureşti, Facultatea de Teologie didactică

 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă Româna

Limbi străine cunoscute - Limba engleză, Limba germană, Limba italiană, Limba franceză, Limbi clasice - Latina (4 ani de studiu), greaca veche (4 ani de studiu), ebraica biblică (nivel elementar)

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Experienţă în organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale, dobândită în cadrul S.I.T.A. şi al

Fundaţiei Bucureştii Noi

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - Aptitudini de utilizator avansat al aplicaţiilor de tip Office şi de tehnoredactare

 

Informaţii suplimentare

Membru fondator al secţiei române a Societăţii Internaţionale Toma de Aquino (din 2001)

Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (din 2010)

Membru al Asociației Europene de Teologie Catolică (din 2014)

 

 


 

 

 

Ne puteți găsi și pe Facebook apăsând aici.

Contact

AFHBR Aleea Pedagogică, nr. 2, Bl. B, Et. VI, Ap. 15, jud. Iaşi, cod 700506 mioaradragomir_2006@yahoo.com